Ganti password cpanel all dalam waktu bersamaan

  1. login ssh

  2. generate user cpanel

  1. buat file changepass.sh

4 chmod changepass.sh

  1. run
  1. lihat hasilnya ada di file txt dengan nama

Ga guna ini threadnya